Servicii de salarizare si Resurse Umane

Resursele umane reprezintă poate „singurul” capital activ pentru orice societate care dorește să dezvolte afaceri și de aceea pe lângă serviciile de bază pe care le oferim, vă propunem și alte elemente care să conducă la productivitate și eficiență.

Beneficiile externalizării serviciilor de resurse umane:

N

Reducerea costurilor

N

Reducerea eventualelor erori care pot apărea

N

Concentrarea Managerilor de RU pe dezvoltarea capitalului uman din cadrul companiei

N

Garanția întocmirii tuturor documentelor în termenele legale

N

Garanția întocmirii tuturor documentelor conform cerințelor legale

N

Renunțarea la operațiunile de rutină din managementul personalului

N

Informarea permanentă privind modificările legislative

N

Confidențialitate garantată

N

Costuri reduse

Externalizare salarizare și administrare de personal

N

Întocmirea contractelor de muncă, fișă de post, acte adiționale și decizii de încetare

N

Întocmire REVISAL (dosar electronic pentru fiecare angajat al societății)

N

Întocmire declarație lunară 112

N

Întocmire fluturași, ștat salarii, calcul salarii și ordine de plată aferent impozitului pe venitul din salarii și contribuții sociale

N

Întocmirea listelor de plată pentru avansul și lichidarea salarială

N

Calculul tichetelor de masă cuvenite și întocmirea borderourilor de distribuire a acestora către salariați

N

Întocmirea fișierelor solicitate de bancă pentru salariile care se achită prin virament bancar

N

Întocmirea ți depunerea declarațiilor cu venitul anual aferent salariilor

N

Transmiterea și înregistrarea la ITM a contractelor individuale de muncă, actelor adiționale, deciziilor de suspendare sau de încetare activitate

N

Evidența angajaților cu contracte suspendate pentru maternitate și întocmirea documentației aferente

N

Întocmirea formelor de încetare a contractelor de muncă

N

Întocmirea și eliberarea adeverințelor medicale și de venit

N

Înregistrarea concediilor medicale și a concediilor de odihnă

Ce presupune externalizarea?

u

Eliminarea unor erori

Angajatorul este răspunzător de erorile comise de către angajați și tot el este nevoit să acopere eventualele pagube sau prejudicii rezultate. În cazul externalizării, responsabilitatea este transferată în integralitate, prin intermediul contractului de colaborare, firmei noastre de administrare a personalului.

u

Eficiență crescută la costuri mai mici

Odată cu externalizarea salarizării şi administrării personalului dispar costurile cu formarea profesională şi asigurarea echipamentelor (elemente de birotică, software etc.). Preţul plătit pentru serviciile noastre de administrare de personal se rezumă la suma înscrisă în contract, facturată lunar.

u

Confidenţialitate sporită şi eliminarea litigiilor de muncă

Salarizarea ţinută în cadrul firmei poate conduce la anumite scurgeri de informaţii şi crearea unei atmosfere tensionate între angajaţi. De asemenea, dintr-o administrare defectuoasă a dosarelor de personal pot rezulta litigii de muncă pe care le veţi rezolva cu dificultate. Contractul de prestare servicii încheiat cu firma noastră este asigurarea că datele operate de noi sunt confidenţiale.

u

Reprezentare profesionistă în relaţia cu autorităţile statului

Relaţia cu organele de control ale statului este o problemă delicată, pe care o întâmpină o mare parte dintre firme şi din pricina căreia, dacă nu ştiţi cum să o trataţi, veţi primi sancţiuni pe care le-aţi fi putut evita. Vă putem reprezenta firma în faţa organelor de control, eliberându-vă pe dvs. de orice astfel de grijă.